Meteorologická věž

Meteorologická observatoř Dlouhá louka

Observatoř Dlouhá Louka se nachází ve východní části Krušných hor, v nadmořské výšce 885 m n. m. Observatoř patří do katastru obce Osek, okres Litvínov. Měřící stožár příhradové konstrukce je situován východně od chatové osady Dlouhá Louka. Nachází se tak na samotném okraji plochých vrcholových partií Krušných hor, přímo nad průmyslovou Mosteckou pánví. Svojí polohou tak doplňuje observatoře na Milešovce, nacházející se na protilehlé straně Mostecké pánve, a v Kopistech, které leží na jejím dně. Celková výška stožáru je 51 m, ve výškových úrovních 10, 15, 30 a 48 m nad zemí se nacházejí měřící plošiny.

Observatoř Dlouhá Louka byla v době svého zřízení v roce 1993 zapojena do projektu „Experimentální větrná elektrárna“, financovaného Českými energetickými závody (ČEZ). Na Dlouhé Louce byla postavena specializovaná observatoř s meteorologickým stožárem a experimentální větrnou turbínou EWT 315kW. Výzkum byl zaměřen na měření vertikálního profilu rychlosti větru a charakteristik turbulence v horské lokalitě a na vyhodnocení vlivu turbulence, námrazy a elektrických výbojů na provoz a výkon větrné turbíny. Na observatoři pracovala v letech 1993–2000 stálá obsluha měřících přístrojů a větrné elektrárny. Po skončení čtyřletého projektu v roce 2000 byla elektrárna demontována a v současné době je umístěna na Božím Daru. Měření větru zůstalo v omezené míře zachováno, činnost stálé obsluhy observatoře byla téhož roku ukončena. V roce 2010 bylo ve spodní části měřícího stožáru vybudováno dřevěné zastřešení z důvodu zabezpečení elektrických zařízení a měřících datalogerů.

V letech 2016-17 proběhla rekonstrukce budovy observatoře.

https://www.ufa.cas.cz/struktura-ustavu/ths/dlouha-louka/